Beton dla firm i klientów indywidualnych

Szukasz betonu, który nada nowo powstającym lub remontowanym budynkom odpowiedniej wytrzymałośći i jakośći? Dobrze trafiłeś Waluszek zaprasza do zapoznanie się z ofertą wytwórni betonu.

Beton jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych w konstrukcjach budowlanych. Wykorzystywany jest w m.in. w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, czy też drogowym. Beton powstaje po zmieszaniu cementu, kruszywa, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków. Swoje właściwości uzyskuje w wyniku hydratacji. W naszym zakładzie bazujemy na trzech podstawowych fakcjach kruszyw naturalnych żwirowych: kruszywo drobne 0/2, kruszywo grube 2/8 i kruszywo grube 8/16.

W trosce o jakość produkowanego przez nas betonu oraz pozostałych produktów wdrożyliśmy system Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 206 i stale monitorujemy zgodność naszych wyrobów z wymaganiami. Wszystkie podejmowane przez nas działania służą temu, by spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

Zdolności produkcyjne naszego węzła betoniarskiego zaspokoją potrzeby każdej budowy. Oferujemy beton do takich miast jak Czechowice-Dziedzice, Bielsko-Biała, Pszczyna, Bestwina, Kaniów, Dankowice, Bestwinka, Goczałkowice-Zdrój, Rudołtowice, Ćwiklice, Mazańcowice, Komorowice, Ligota, Zabrzeg, Bronów, Rudzica, Międzyrzecze Górne i Dolne, Miedźna, Grzawa, Jankowice, Piasek, Łąka, Poręba.

Posiadamy własny park maszynowy, który pozwala nam świadczyć usługi transportu i pompowania mieszanki betonowej na terenie Śląska w obrębie ok. 30 km od naszej lokalizacji. Z powodzeniem dostarczamy beton do Bielska-białej.

Zamów beton!

telefon: 737 737 703

Oferta betonu w betoniarni Czechowice-Dziedzice

Zautomatyzowane sterowanie procesem produkcji oraz wdrożony system zakładowej kontroli produkcji (obejmujący kontrolę doboru materiałów, projektowanie betonu, produkcję betonu, sprawdzenie zarówno świeżej mieszanki jak i betonu stwardniałego oraz kontrolę zgodności) gwarantuje wysoką jakość i powtarzalność wymaganych parametrów mieszanki betonowej i betonu.

W zależności od potrzeb wytwarzamy beton z dodatkami lub bez oraz z domieszkami do betonu, mającymi wpływ na hydratację cementu, a co za tym idzie - na jakość betonu. Zapraszam Waluszek.

Oferta betonu

Beton

Beton jest jednym z najpopularniejszych materiałów stosowanych w konstrukcjach budowlanych. Wykorzystywany jest w m.in. w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, czy też drogowym. Beton powstaje po zmieszaniu cementu, kruszywa, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków. Swoje właściwości uzyskuje w wyniku hydratacji. W naszym zakładzie bazujemy na trzech podstawowych fakcjach kruszyw naturalnych żwirowych: kruszywo drobne 0/2, kruszywo grube 2/8 i kruszywo grube 8/16.

Charakterystyka betonuZasadniczą właściwością, wg której klasyfikuje się beton jest klasa wytrzymałości na ściskanie. Zgodnie z aktualnymi normami jest określona symbolem literowym C oraz dwoma liczbami X/Y oznaczającymi: X - wytrzymałość charakterystyczną betonu oznaczoną w MPa na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm, Y - wytrzymałość charakterystyczną betonu oznaczoną w MPa na próbkach sześciennych o boku 150 mm. Starsze normy określały klasę betonu za pomocą symbolu B, co czasem nadal funkcjonuje w języku potocznym. I tak klasa C 8/10 jest odpowiednikiem B10, C 12/15 (B15), C 16/20 (B20), C 20/25 (B25), C 25/30 (B30) itd. W zależności od rodzaju użytego cementu wytrzymałość na ściskanie oznacza się na próbkach betonowych po 28 lub 56 dniach dojrzewania betonu. Klasa ekspozycji związana jest z oddziaływaniem środowiska na jakie narażony jest beton. Jest to istotny parametr pozwalający określić jakie właściwości powinien mieć beton, by zachował trwałość w konstrukcji przez projektowany czas. Konsystencję (ciekłość) mieszanki betonowej określa się za pomocą klas. Jest to parametr, którego najczęściej kontroluje się za pomocą metody opadu stożka. Po zasadniczym procesie mieszania i opróżnieniu mieszalnika niedopuszczalne są zmiany w proporcji betonu, a szczególnie poprzez dodanie wody na budowie.

Układanie, zagęszczanie, pielęgnacja betonuNiezwykle ważne dla trwałości konstrukcji jest właściwe zabudowanie oraz pielęgnowanie świeżego betonu. Należy pamiętać, by w okresie zimowym nie dopuścić do występowania warstw lodu lub śniegu na deskowaniach, formach, czy na zbrojeniu. Nie jest też dozwolone układanie betonu na zamarzniętym gruncie. Prawidłowe zagęszczenie mieszanki betonowej ma na celu wyeliminowanie uwięzionego w betonie powietrza oraz szczelne wypełnienie form/deskowań, co istotnie wpływa na trwałość betonu. Mając świadomość, jak ważny jest ten etap wychodzimy naprzeciw naszym Klientom i wypożyczamy na życzenie wibratory buławowe oraz łaty wibracyjne. Żeby beton był odpowiednio zagęszczony, wibrowanie musi być stosowane równomiernie w całej jego masie. Należy tak dobrać czas wibracji, żeby uniknąć segregacji i przewibrowania. Powierzchnia betonu po zagęszczeniu nie powinna być zbyt chropowata czy też zawierać nadmiaru zaprawy. Pielęgnacja betonu powinna być dobrana odpowiednio do warunków środowiskowych, by nie doszło do spękań i uszkodzeń. Należy chronić świeży beton przed ubytkiem wody, a więc przed działaniem czynników atmosferycznych takich jak: silne nasłonecznienie, wysoka temperatura, silny wiatr. Dodatkowo na wytrzymałość betonu w początkowym okresie dojrzewania negatywnie wpływają opady deszczu/śniegu i ujemna temperatura. W zależności od pogody należy więc pielęgnować świeży beton poprzez zraszanie powierzchni wodą, stosowanie wilgotnych mat (uważając jednocześnie by nie doszło do „szoku termicznego”), nagrzewanie betonu, używanie osłon zewnętrznych takich jak foli, namiotów, płyt styropianowych, czy też preparatów do pielęgnacji.

Produkcja betonu

Zdolności produkcyjne naszego węzła betoniarskiego wynoszą ok. 300 m3/dobę. Równomierne rozmieszczenie składników w masie betonowej zapewnia planetarny system mieszania. Minimalna porcja betonu, jaką jesteśmy w stanie dla Państwa wyprodukować to 0,25 m3. Natomiast maksymalna objętość jednorazowego zarobu mieszalnika to 1 m3. Dwa silosy na cement i popiół lotny o pojemności 100 ton każdy oraz cztero-zasiekowe składowisko kruszywa typu wachlarzowego dzielone betonowymi ścianami pozwala zmagazynować surowce w takiej ilości, żeby zachować ciągłość produkcji

Jakość betonu

W trosce o jakość produkowanego przez nas betonu oraz pozostałych produktów wdrożyliśmy system Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 206 i stale monitorujemy zgodność naszych wyrobów z wymaganiami. Wszystkie podejmowane przez nas działania służą temu, by spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Kładziemy nacisk na odpowiedni dobór składników pod kątem ilościowym, jakościowym, oraz obowiązujących przepisów tak, żeby zapewnić żądane właściwości betonu. Korzystamy ze sprawdzonych dostawców, których jakość jest potwierdzona certyfikatami najważniejszych jednostek notyfikowanych w Polsce. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w produkcji betonu oraz potwierdzone kompetencje w jednostkach szkoleniowych. Dbamy o to, by stosowany sprzęt do produkcji i kontroli był regularnie sprawdzany. Wybrane badania zlecamy jednostkom zewnętrznym. Nadzór technologiczny nad naszymi wyrobami sprawuje Laboratorium Badawcze Materiałów i Wyrobów Budowlanych Cert-Lab. Badania, które wykonujemy we własnym zakresie to: - konsystencja mieszanki betonowej metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2,
- gęstość mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6,
- gęstość stwardniałego betonu wg PN-EN 12390-7,
- zawartość powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7,
- nasiąkliwość mieszanki betonowej,
- wilgotność kruszyw,
- temperatura mieszanki betonowej.

Transport betonu

Posiadamy własny park maszynowy, który pozwala nam świadczyć usługi transportu i pompowania mieszanki betonowej na terenie górnego Śląska w obrębie ok. 30 km od naszej lokalizacji. Dysponujemy betonomieszarkami o pojemności od 7m3 do 9 m3 oraz pompą o max długości wysięgnika 36 m, dzięki której jesteśmy w stanie podać beton nawet w trudno dostępne miejsca. Żeby sprostać Państwa wymaganiom zatrudniamy doświadczonych kierowców i operatorów z wieloletnim stażem, którzy doskonale rodzą sobie nawet w trudnych warunkach terenowych.

Betoniarnia Waluszek poleca

Beton zwykły recepturowy wg normy PN-EN 206+A1:2016:
klasa wytrzymałości od C8/10 do C 35/45
klasa konsystencji S1-S5 (opad stożka)
klasa ekspozycji X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XF1-XF4, XA1, XM1
gęstość w stanie suchym 2000-26000 kg/m3
zawartość powietrza <2%
Beton projektowany wg wytycznych Klienta
Podsypka cementowo-piaskowa zgodnie ze specyfikacją techniczną robót lub wg wytycznych Klienta

Stabilizacja cementowo-piaskowa
2,5 MPa
5 MPa
Zaprawa murarska zgodnie z normą PN-EN 998-2:2012
Klasa od M10 do M20
Na życzenie oferujemy także dodatki do betonu:
- domieszki modyfikujące właściwości mieszanki betonowej: napowietrzające, uszczelniające, i/lub przyspieszające, opóźniające
- włókna stalowe, włókna polipropylenowe


Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szerszych informacji.